Renrum

Juli 2013

"Den lukkede afdeling"

RENE RUM

Article Product
Renrums rengøring er ikke et spørgsmål om nullermænd og synligt snavs, men om usynlige forekomster af bakterier, partikler og kimtal, og bare mistanken om for høje kimtal kan få fatale følger:

af Ole S. Andersen, Rent i Danmark 02/13

Udgiften til medicin kan være en tung post på budgettet og stiger ofte i takt med alderen. Umiddelbart harmes man over de høje medicinpriser, selvom vi jo godt ved, at det skyldes de store udviklings- og produktionsomkostninger. Alene en detalje som rengøringen i medicinalvirksomhedernes produktionsområde – de såkaldte Rene Rum – er en omstændelig affære. ”Detaljen” er i virkeligheden et væld af studier i metoder og standarder, arbejdsprocesser, valg af de bedste midler og rekvisitter og en endeløs række af kontroller.

Det sterile miljø

To specialister i rengøring af Rene Rum, sitechef Michael Larsen og driftleder Heidi Grevit fra Coor Service Management fortæller her om den helt specielle og meget krævende form for rengøring. ”Rene Rum opdeles i klasserne A-B-C-D og E, hvor A og B er de mest sterile områder, mens C er mindre sterilt og klasserne D og E kaldes kontrollerede områder”, forklarer Michael Larsen. ”Uvedkommende har absolut ingen adgang i disse områder, og folk med tilladelse til områderne kan heller ikke bare komme ind. De skal iføres specielle dragter og måles for kimtal, inden de bliver
lukket ind”.

Mikro nano

I de mest rene rum (klasse A) må der højst forekomme een partikel pr kubikfod luft på størrelse med 0,5 mikrometer, og en mikrometer er forsvindende lille – det er ren nano! Luften, der ledes ind i de rene rum, filtreres gennem HEPA og UPLA filtre. Men det er ikke nok at filtrere luften, idet 75% af partiklerne i et renrum kommer fra de personer, der arbejder der. En stillesiddende person uden renrumsdragt udskiller mere end 1 million partikler pr minut – og rejser vedkommende sig op og bevæger sig rundt, så stiger tallet til 1 milliard partikler pr minut. Partiklerne stammer bl.a. fra støv, hud, hår, make-up, parfume og bakterier.

Dragtprøve og kuglepenne

”De medarbejdere, der udfører renrumsrengøring, er specielt udvalgte og har gennemgået særlige kurser, hvor de blandt andet lærer om virksomhedens standard operativ procedurer (SOP), der indeholder meget specifikke arbejdsbeskrivelser opdelt i 3 hovedområder – 1.) omklædning – 2.) adfærd – 3.) og rengøring.
Mht. omklædning skal alle medarbejdere i Rene Rum dragtcertificeres, hvilket består af 3 på hinanden følgende prøver, hvor medarbejderen skal iføre sig dragten på en helt særlig måde, således at dragtens ydre ikke kommer i berøring med kroppen for ikke at overskride det tilladte kim-tal. I øvrigt er det ikke tilrådeligt, at gå i bad umiddelbart før man skal have målt kim-tal, da kroppen udskiller flest partikler lige efter bad. Det er også beskrevet, hvorledes man skal opføre sig i de Rene Rum. F.eks. er der strenge krav til arbejdstakten  – og jo langsommere jo bedre! Endelig forefindes der selvfølgelig en udførlig instruks i selve rengøringen. For endelig godkendelse kræves det endvidere at pågældende medarbejder, med en speciel og ganske specifik kuglepen har underskrevet en erklæring om at have gennemgået SOP’en. Er kugle-pennen forkert - starter man forfra”!

Autoklavering og sluser

Trafikken ind og ud af de rene rum foregår via sluser, og det gælder både personer samt alt udstyr og materialer, der benyttes - herunder rengøringsvogne, rekvisitter og midler til rengøring. Forinden indslusningen skal alt udstyr imidlertid steriliseres/ autoklaveres og omhyggeligt emballeres i form af en 3 lags laminering. I renrummene foretages der ustandseligt målinger eller monitoreringer, og udstyret hertil skal selvfølgelig også autoklaveres. Selv vandet skal have en særlig behandling, vores dejlige drikkevand som vi kan nyde lige fra hanen, er slet ikke rent nok til et renrum. Her tillades kun brug af VFI-vand som er kogt og filtreret. Her får betegnelsen – rent vand – en ny dimension. 

Midler og rekvisitter

Derfor kan det heller ikke undre, at renrums folkene kun bruger rengøringsmidler og –rekvisitter der er godkendt af kunden. ”Der stilles store krav om funktionalitet, ergonomi og driftsikkerhed og mopper og klude må ikke fnugge eller udskille små partikler. Det er et must, at rengøringssystemet effektivt kan fjerne alle partikler og forhindre kontaminering og vækst af mikroorganismer. For et par år siden blev vi mødt med et krav om at skifte midler og metoder, hvilket førte til at vi afprøvede SWEP-systemet fra Vileda Professional, og det bruger vi nu på andet år med stor tilfredshed”, siger Michael Larsen. ”Det ligger helt klart, at det er SWEP systemets fortjeneste, at vi har de lave kimtal, som vi har”, udtaler Michael Larsen.

Besøg af Hendes Majestæt Dronningen

”Kimtallene er omdrejningspunktet i enhver renrumsproduktion. Hvis du har for høje kim-tal, risikerer du, at produktionsapparatet lukkes ned, og at produktionen må kasseres. Det kan igen medføre, at du mister kunden, dit gode navn og at kursen på selskabets aktier forringes. Derfor udføres der mange interne og eksterne kontroller – eller monitoreringer som vi kalder det”, forklarer Heidi Grevit. I en medicinal-virksomhed med stor produktion til udlandet, er der derfor ofte besøg af kontrollanter fra de pågældende landes lægemiddelstyrelser. Og de er meget grundige i deres kontrol og gennemgang af procedurer og procceser. Jeg vil sige det sådan, at et besøg af Dronningen er ren afslapning i forhold til, at få besøg af f.eks. den amerikanske lægemiddelstyrelse. Ve den arme medarbejder der lige den dag har sat cyklen skævt i cykelstativet, eller svarer lidt usikkert på en forespørgsel om et eller andet kontrolpunkt. Selvom al dokumentation er i den skønneste orden, kan blot mistanken sende virksomhedens aktiekurs på styrtdyk!

Stor respekt

Rengøring i renrums miljøer er så decideret en specialistfunktion, der kræver stor kompetence og det rette grej. Renrumsbranchen er en niche, der aftvinger stor respekt. - Tænk hvis et par af ren-rumsgutterne kunne nappe et hospital i ny og næ – hvad ville det ikke betyde på statsbudgettet og for folkesundheden?

Link til Viledas produkter til renrum: Klik her

"Coor Service Management

vil kendes på intelligent service, eller service med IQ, og der er et højt IQ i renrums-rengøring”, siger Michael Larsen og Heidi Grevit.

Fakta om Coor:

Coor Service Management blev grundlagt i 1998 under navnet Skanska Facilities Management som en del af byggekoncernen Skanska.
I 2007 blev Coor opkøbt af Kapitalfond Cinven med hjemsted i London. I dag fremtræder koncernen som den ledende virksomhed inden for service manage-ment i Norden med 5.400 ansatte og en årlig omsætning på 6,7 milliarder sv. kr (2011.). Coors brede serviceudbud med mere end 100 services, er opdelt
i fire kategorier:

• Arbejdspladsservice 
  (fx. reception, rengøring, 
  kantine, vagt, indretning)

• Ejendomsservice
  (fx. teknisk drift, energi-
  styring, ejendomsudvikling)

• Produktionsservice
  (fx. forsyning og hånd-
  tering, produktionsstøtte)

• Strategisk rådgivning
  (fx. forandringsarbejde, 
   projektledelse).


Coor Service Management har hovedsæde i Sverige, mens den danske kontor-adresse er Bregnerødvej 133 i Birkerød.

Vi ved, at kun ved at lytte og lære kan vi give dig de bedste råd og tilbyde de bedste løsninger.

Og det er netop dét, vi gør, for at forstå præcis, hvad du har brug for, så du kan være konkurrencedygtig på markedet og levere det bedste rengøringsresultat.

Dit synspunkt er vigtig!