Πιστοποίηση και Περιβάλλον

Άλλο να το ισχυρίζεσαι. Και άλλο να μπορείς να το αποδείξεις.

Company_environment

Environment1

Φροντίζουμε όλοι μαζί

Σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων, από την κατασκευή έως τη διαχείριση αποβλήτων, λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να πληρούμε τις απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα.
Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να ικανοποιούμε όσα περισσότερα κριτήρια μπορούμε που τίθενται από αντικειμενικούς οργανισμούς. Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι καθώς διαθέτουμε πιστοποίηση σε διαφόρους τομείς, όσον αφορά για παράδειγμα το μικρό αντίκτυπο που έχουμε στο περιβάλλον έως την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας.

Environment3 Environment3 Environment3 Environment3 Environment3 Environment3
  • Λήψη πιστοποιητικών

    Σημειώστε ότι τα πιστοποιητικά βρίσκονται στη σελίδα με τα διαθέσιμα έγγραφα προς λήψη. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα αυτή τώρα πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
    >ΛΗΨΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ξέρουμε ότι το κλειδί στην επιτυχία έιναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες σας.

Και επειδή κάνουμε ακριβώς αυτό, καταλαβαίνουμε τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών σας και σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας