Disclaimer

Όροι & Προϋποθέσεις

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
• O ιστότοπος λειτουργεί από την Freudenberg Home & Clearing Solutions GmbH και όλα τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στην Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
•  Κάθε πληροφορία που δημοσιεύεται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ιδίως πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, παρέχεται από την καλύτερη γνώση της Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύονται ως εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε είδους ή να επιβάλλουν οποιαδήποτε ευθύνη στην Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH
•  Χωρίς την ανάληψη ευθύνης, η Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, μπορεί να τροποποιεί, να προσαρμόζει ή να διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή τμημάτων ανά πάσα στιγμή. Η Freudenberg δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ενημέρωση του δικτυακού τόπου.
• Οι σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελούν έγκριση των εν λόγω τρίτων θέσεων των Freudenberg Home & Cleaning Solutions GmbH και Freudenberg Home και Clearing Solutions GmbH δεν είναι υπεύθυνες για τη διαθεσιμότητα αυτών των χώρων ή το περιεχόμενό τους.

Σημείωση απορρήτου
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (άρθρο 13 DDPR), είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε ή διαβιβάζουμε δεδομένα και ποια δικαιώματα έχετε. Το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα που σας παρέχονται ή τα δεδομένα που απαιτούνται για την επιχειρηματική σχέση ή επικοινωνία μαζί μας.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;
Οι υπεύθυνοι («ελεγκτές»), ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων μπορούν να βρεθούν (αναφέρονται) σε αυτό τον δικτυακό τόπο.
Ποια δεδομένα επεξεργάζεται και από ποιες πηγές προέρχονται αυτά τα δεδομένα;
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας σχέσεων από εσάς, από έναν εταίρο που έχει ανατεθεί από εσάς ή από έναν από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα τα οποία έχουμε λάβει νόμιμα από τις δημόσιες διαθέσιμες πηγές (π. χ. μητρώα επιχειρήσεων, κατάλογος διευθύνσεων, μέσα ενημέρωσης, δίκαιη συμμετοχή στο εμπόριο). Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως χαιρετισμός, όνομα, χώρα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, διευθύνσεις παράδοσης, πληροφορίες παραγγελίας και τιμολόγησης, στοιχεία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, στοιχεία τεκμηρίωσης, πρακτικά , κλπ).
Για ποιους σκοπούς και ποια νομική βάση είναι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία;
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει έννομου ενδιαφέροντος, λόγω συμβατικής σχέσης ή προ-συμβατικής σχέσης εμπιστοσύνης, με βάση την έγκρισή σας ή αν επικοινωνήσετε με εμάς (για παράδειγμα, σε εκθέσεις εμπορικών συναλλαγών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή μέσω αυτού του δικτυακού τόπου).
Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται στις ακόλουθες επιχειρηματικές διαδικασίες:
• Επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου ή άλλων ιστοσελίδων μάρκετινγκ
• Επαφή
• Καταχώρηση επισκέπτη, πρόσβαση των προσκεκλημένων Wi-Fi
• Aιτήσεις εργασίας
• Εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις
• Διαβούλευση εργαζομένων ή εμπορικών εταίρων
• Επεξεργασία παραγγελίας, παράδοση, τιμολόγηση
• Λόγω νομικών υποχρεώσεων (έλεγχοι τελωνείων και συμμόρφωσης, αναφορές ατυχημάτων)
• Προσωρινή εργασία, εκπαίδευση
• Έλεγχοι ποιότητας και πιστοποιητικά ποιότητας, παράπονα
• Μέτρηση απόδοσης των υπεργολάβων. Ως μέρος της επιχειρηματικής σχέσης, πρέπει να παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εισαγωγή και διεξαγωγή της επιχειρηματικής σχέσης που απαιτείται να συλλέξουμε δια νόμου. Αν δεν μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να απορρίψουμε το αίτημά σας ή να τερματιστεί μια υφιστάμενη συμβατική σχέση.

 

Αν μας έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζονται στη συμφωνία συναίνεσης και στο βαθμό που συμφωνήθηκε. Μπορείτε να ακυρώσετε την συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αναφέρετε λόγους με ισχύ για το μέλλον, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό.
Ποιος είναι ο αποδέκτης των δεδομένων μου;
Μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο σε τρίτους εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας σκοπών. Αν είναι δυνατό, τα δεδομένα θα είναι ανώνυμα ή ψευδώνυμα. Στο πλαίσιο της ομάδας μας, μόνο αυτές οι λειτουργίες ή οι υπάλληλοι λαμβάνουν τα δεδομένα σας, αν τα χρειάζονται προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές, νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας ή να διαφυλάξουν νόμιμα συμφέροντα.
Επιπλέον, μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε προσληφθέντες εξωτερικούς συνεργάτες όπως:
• Εταιρείες ασφάλειας για άδειες πρόσβασης
• Παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και φιλοξενίας
• Πιστωτικά ιδρύματα και παρόχους πληρωμών για την επεξεργασία των πράξεων πληρωμής κατά την παραγγελία
• Παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης για την επεξεργασία διαφημιστικών μηνυμάτων
• Προμηθευτές για το προϊόν και τις παραγγελίες δείγματος
• Εργαστήρια για δοκιμαστικά προϊόντα
• Εταιρεία εφοδιασμού για την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων σας
• Διανομείς, αν χρειάζονται τα δεδομένα σας για να επεξεργαστούν την παραγγελία σας
• Οργανισμοί για έρευνες και δραστηριότητες μάρκετινγκ. Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται στις δημόσιες αρχές και τα ιδρύματα (φορολογικές υπηρεσίες, αρχές, τελωνεία), υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση να το πράξουν.

Όλοι οι επεξεργαστές και οι διανομείς υποχρεούνται βάσει συμβολαίου να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο ως μέρος της παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.
Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για να διεκπεραιώσετε τη συναλλαγή ή να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Οι νομικές απαιτήσεις απαιτούν τη διατήρηση των εμπορικών επιστολών για τουλάχιστον 6 χρόνια, με περιεχόμενο που σχετίζεται με φορολογικά θέματα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Στις θυγατρικές μας ή στα γραφεία μας, αυτές οι περίοδοι διατήρησης μπορούν να είναι μεγαλύτερες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Τα συστήματα πληροφορικής μας διαθέτουν επίσης εκτεταμένες έννοιες προστασίας δεδομένων που δεν επιτρέπουν πρόωρη διαγραφή. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσβαση στα δεδομένα θα περιοριστεί μετά τη λήξη της επιτρεπόμενης περιόδου διατήρησης. Οι αιτήσεις εργασίας θα αποθηκεύονται και θα φυλάσσονται τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προσωπικού.
Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύουμε δωρεάν καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, εμπλοκής ή διαγραφής των δεδομένων. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να αναστείλετε τη συγκατάθεση για μελλοντική επεξεργασία. Καταρχάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που είχε επαφές μαζί σας. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, σας ζητούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διευκρινίσετε τις ανησυχίες σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στη σχετική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη.
Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μου;
Χρησιμοποιούμε τα κρατικά μέτρα ασφαλείας για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων σας. Οι υπάλληλοί μας, οι προσληφθέντες εξωτερικοί συνεργάτες μας και οι εμπορικοί εταίροι μας υποχρεούνται να τηρούν τις οδηγίες μας για την ασφάλεια των πληροφοριών και ελέγχονται τακτικά.

Σημείωση Απορρήτου για αυτόν τον δικτυακό τόπο, για online υπηρεσίες και για μάρκετινγκ

Cookies
Υπό ορισμένες συνθήκες αποθηκεύουμε πληροφορίες, τα λεγόμενα "Cookies", στον υπολογιστή σας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες ή να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα μας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που συχνά περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό και τα οποία αποθηκεύονται στο δίσκο σας από έναν webserver. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που αργότερα μπορούν να διαβαστούν από τον webserver που αποθηκεύει το cookie. Συχνά αποτελούνται από μια σειρά από χαρακτήρες και αριθμούς και μερικές φορές περισσότερες πληροφορίες που προσδιορίζουν μοναδικά τον υπολογιστή σας.
Ορισμένα cookies αποθηκεύονται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, τα λεγόμενα «Coocondate cookies». Άλλα, περισσότερο μόνιμα cookies μπορούν να παραμείνουν στον υπολογιστή σας μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και ο ιστότοπός μας θα έχει πρόσβαση κάθε φορά που επανεπισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (τα λεγόμενα «ID Cookies»). Ορισμένα cookies που αποθηκεύονται κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μπορούν να διαβαστούν και να επεξεργασθούν από άλλες εταιρείες.
Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies από αυτόν τον δικτυακό τόπο αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού σας για να μην αποδεχτείτε καθόλου cookies, να τις αποδεχτείτε με αίτηση μόνο ή διαγράφοντάς τις όταν κλείσετε τη περιήγησή σας. Σημειώστε ότι η χρήση ορισμένων υπηρεσιών μπορεί στη συνέχεια να περιοριστεί και ότι ορισμένα τμήματα του δικτυακού τόπου θα λειτουργούν σωστά μόνο με τη χρήση cookies.
Βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς μας τόπους κάτω από: Cookie List (PDF)
YouTube Video Plugins
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρόσθετα βίντεο από την ιστοσελίδα του youtube.com. Το Youtube ανήκει στην Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ενώσαμε βίντεο από το επίσημο κανάλι YouTube χρησιμοποιώντας τη μέθοδο λειτουργίας του YouTube. Αυτή η λειτουργία μπορεί να θέσει cookies στον υπολογιστή σας όταν κάνετε κλικ στην εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο YouTube, αλλά το YouTube δεν θα αποθηκεύσει ανιχνεύσιμα προσωπικά δεδομένα cookie για την αναπαραγωγή των ενσωματωμένων βίντεο με χρήση της ενισχυμένης κατάστασης.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη αντιμετώπιση των δεδομένων χρηστών στην Πολιτική Απορρήτου του YouTube κάτω από: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Αναλυτικά Στοιχεία Google
Αυτός ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»). Η Google αναλύει τα «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από τη Google στους διακομιστές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμίας IP, η Google θα κόβει/δεν θα αναγνωρίζει την τελευταία περίοδο της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από τους διακομιστές Google στις ΗΠΑ. Εκ μέρους του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού τόπου, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου για τους χειριστές του δικτυακού τόπου και να παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του δικτυακού τόπου. Η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (cookies και διεύθυνση IP) μέσω τηλεφόρτωσης (downloading) και εγκατάστασης του διαθέσιμου περιηγητή στο εξής: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και απορρήτου των δεδομένων μπορείτε να βρείτε: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ή http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Σημειώστε ότι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, ο κωδικός Google Analytics συμπληρώνεται με «επιβεβαίωση._ Ανώνυμη mizeip ()» για να εξασφαλίζεται μια ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (επονομαζόμενη IPmasking).
Ως εναλλακτική λύση του περιηγητή, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να αποφύγετε τη συλλογή του Google Analtics σε αυτόν τον δικτυακό τόπο στο μέλλον. Ένα copopt-out cookie αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies σας, πρέπει να κάνετε πάλι κλικ στη σύνδεση.
Πνευματικά δικαιώματα
Εφιστάται η προσοχή σας στην προειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα. Η ειδοποίηση αυτή αποδίδεται αυτόματα σε κάθε αντίγραφο περιεχομένου στις σελίδες Internet και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Αυτές οι διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ισχύουν επίσης για όλα τα έγγραφα που διατίθενται για λήψη.
Περιορισμοί κατά τη χρήση
Απαγορεύεται κάθε κατάχρηση των νομικών διατάξεων ή των δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση παράβασης, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα πρόσβασης στις σελίδες του διαδικτύου.
Τα δικαιώματά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας μας
Εάν κάποια από τις προσωπικές σας πληροφορίες δεν είναι σωστή τότε έχετε το δικαίωμα να την διορθώσετε, να την έχετε διαγράψετε ή να την «κλειδώσετε». Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε αντιρρήσεις στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή έρευνας αγοράς. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται.
Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα απευθείας επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών : Vileda.Professional@fhp-ww.com.
Για αίτηση ενημέρωσης, παρακαλούμε γράψτε μας:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Data Protection Officer
Im Technologiepark 19
69469 Weinheim
Germany
Πνευματικά δικαιώματα
© 2018 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Weinheim, Γερμανία. Όλα τα δικαιώματα που διατηρούνται, ιδίως όσον αφορά κείμενα, εικόνες και άλλα πνευματικά δικαιώματα που έχουν δημοσιευθεί σε αυτές τις σελίδες του Διαδικτύου. Απαγορεύεται ρητώς κάθε αναπαραγωγή, κυκλοφορία, αποθήκευση, διάδοση, μετάδοση ή άλλη εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.

Ξέρουμε ότι το κλειδί στην επιτυχία έιναι να ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες σας.

Και επειδή κάνουμε ακριβώς αυτό, καταλαβαίνουμε τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών σας και σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας