Εφαρμογή και Αποτελέσματα.

Πλήρης αναβάθμιση του συστήματος καθαρισμούCase3_res_1


Καθώς η κίνηση και οι εγκαταστάσεις στο Αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης συνεχώς αυξάνονταν, προέκυψε η ανάγκη της αναβάθμισης του πλήρους συστήματος καθαρισμού: των εγκαταστάσεων πλυσίματος, της διαχειριστικής υποστήριξης και της υποδομής/διανομής, των εργαλείων καθαρισμού και της διαδικασίας καθαρισμού.
Μετά από μια πλήρη αξιολόγηση και διαδικασία δοκιμών διαφόρων προμηθευτών, επιλέχθηκαν η Vileda Professional και το πλήρες σύστημα καθαρισμού της.

Από την ανάλυση στην υλοποίηση

Case3_res_1

Ήδη από την αρχή, μια πιλοτική ομάδα του προσωπικού καθαρισμού εντάχθηκε ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. Μετά από την πλήρη κατάρτιση των μελών της, η πιλοτική ομάδα άρχισε να χρησιμοποιεί το νέο σύστημα της Vileda Professional.
Το αποτέλεσμα ήταν πολύ επιτυχημένο και η πιλοτική ομάδα ήταν η καλύτερη για να προωθήσει το σύστημα μεταξύ των μελών της ομάδας καθαρισμού.

Ένα πεντακάθαρο αποτέλεσμα

Case3_res_1

Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, απέδειξε με σαφήνεια ότι το νέο σύστημα ανταποκρίθηκε – και ενδεχομένως ξεπέρασε – τους στόχους που είχαν οριστεί αρχικά.
Στο σύνολό του, το σύστημα της Vileda Professional είχε ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα:
• Υψηλότερα πρότυπα καθαρισμού
• Μικρότερος χρόνος καθαρισμού
• Καλύτερη εργονομία
• Χαμηλότερο συνολικό κόστος
• Λιγότερες άδειες ασθενείας στο προσωπικό