Πώς να εξαλείψετε τα βακτηρίδια
και να μειώσετε το κόστος.
Ταυτόχρονα!

Ο καθημερινός πόλεμος των νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο κατά των περισσότερο ή λιγότερο ανθεκτικών μικροβίων είναι συνεχής. Και όταν τα μικρόβια αυτά εξελίσσονται σε σούπερ ανθεκτικά μικρόβια όπως το MRSA, υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της εξάπλωσής τους σε πτέρυγες και νοσοκομεία.
Στο Νοσοκομείο St. John's, πήρανε την απόφαση να εξαλείψουν το σούπερ ανθεκτικό μικρόβιο και να μειώσουν το ποσοστό μόλυνσης καθαρίζοντας πιο αποτελεσματικά και κατά συνέπεια θεσπίζοντας ένα υψηλότερο πρότυπο υγιεινής.

Case1_ov_rgt1
Case1_ov_lft1

1. Καρότσι με αρκετές καθαρές πανέτες 2. Βγάζετε την καθαρή πανέτα 3. Τοποθετείτε την καθαρή πανέτα 4. Καθαρίζετε το δωμάτιο του ασθενή 5. Τοποθετείτε τις βρώμικες πανέτες σε ξεχωριστή σακούλα 6. Βγάζετε μια καινούργια καθαρή πανέτα 7. Τοποθετείτε την καινούργια καθαρή πανέτα 8. Καθαρίζετε ένα ακόμα δωμάτιο με την καινούργια πανέτα

Από τον παραδοσιακό καθαρισμό στο σύγχρονο, αποτελεσματικό και υγιεινό καθαρισμό.

Ο παραδοσιακός καθαρισμός με απλές πανέτες αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της βρωμιάς και των βακτηριδίων από τη μία πτέρυγα στην άλλη.
Η χρήση του συστήματος Swep γίνεται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μετά τον καθαρισμό ενός δωματίου ασθενή ή μιας πτέρυγας, η βρώμικη πανέτα αντικαθίσταται με μία καινούργια, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εξάπλωσης των βακτηριδίων.

Μείωση του ποσοστού μόλυνσης κατά ένα τρίτο

"Με τη χρήση του συστήματος Vileda Professional, τα ποσοστά μόλυνσης μειώθηκαν κατά ένα τρίτο περίπου, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό για ανάλογα νοσοκομεία στη Σκωτία."

Το σύστημα Swep μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο της επιμόλυνσης και της μεταφοράς βακτηριδίων από πτέρυγα σε πτέρυγα καθώς κάθε φορά που πρόκειται να καθαριστεί ένας καινούργιος χώρος, χρησιμοποιείται καινούργια πανέτα.
Στο νοσοκομείο St John's, το ποσοστό μόλυνσης μειώθηκε από 0,0778 ανά 100 κλίνες σε 0,0548.

Case3_ov_rgt3
"Το ποσοστό μας ήταν σχεδόν ίδιο με αυτό του γειτονικού μας νοσοκομείου Edinburgh Royal Infirmary, το οποίο είχε ποσοστό 0,1235. Θέλουμε όμως πάντοτε να βελτιωνόμαστε."  
Margaret Christie, Προϊσταμένη Υγιεινής του Νοσοκομείου St John's.

Ο χώρος

Κατηγορία Καθαρισμός Νοσοκομείου
Τοποθεσία

Νοσοκομείο St John's, Λίβινγκστον, Σκωτία

Σκοπός
 • 550 κλίνες
 • 74.744 τ.μ. δαπέδων
 • Καθαρισμός επιφανειών
 • Μεταφορά εργαλείων καθαρισμού – Origo
 • Εκπαίδευση
 • Υλοποίηση
Προσωπικό
 • 300 υπάλληλοι που ασχολούνται με τον καθαρισμό
 • Επιστάτες
 • Προϊστάμενοι
 • Άλλοι

Η πρόκληση
 • Μείωση του ποσοστού μόλυνσης
 • Αντικατάσταση παραδοσιακών μεθόδου καθαρισμού δαπέδων με μία σύγχρονη μέθοδο
 • Εκπαίδευση των υπαλλήλων που ασχολούνται με τον καθαρισμό σχετικά με μία νέα προσέγγιση στον καθαρισμό δαπέδων
 • Χαμηλό κόστος χρήσης
Η λύση
 • Σύστημα Swep επίπεδου σφουγγαρίσματος με προεμποτισμένες πανέτες
 • Καρότσια Origo
 • Προσαρμοσμένη εκπαίδευση και εφαρμογή του συστήματος
Αναφορά από

Simon Sharpe, Διευθυντής Εσωτερικών Υπηρεσιών
Alma Hemming, Επόπτρια Καθαρισμού

Σύμβουλος Vileda 

Kevin Charles, ο  Regional Account Manager της Vileda Professional είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και συμβούλευση του νοσοκομείου.