Disclaimer

Disclaimer

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH

Disclaimer van aansprakelijkheid:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH besteedt zeer veel zorg aan de samenstelling van de inhoud van deze Website. Niettegenstaande dit zorgvuldige toezicht op de inhoud waarborgt Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH geenszins het actueel, accuraat of volledig zijn van de informatie op deze Website, noch een onbeperkte en onbelemmerde toegang tot deze Website. Deze Website bevat een niet-bindende weergave van informatie door Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, die te allen tijde zonder een voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Dit geldt ook voor alle inhoud die kan worden gedownload. De afzonderlijke pagina’s van de Website worden tot stand gebracht en beheerd door het Freudenberg bedrijf dat op deze Website wordt vermeld als verantwoordelijk bedrijf, overeenkomstig de wettelijke vereisten die op de maatschappelijke zetel van dat bedrijf wettelijk van toepassing zijn. Indien de Website vanaf andere locaties wordt geraadpleegd, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor de conformiteit van het gebruik in overeenstemming met de regels en bepalingen die op die locatie van toepassing zijn. 

Disclaimer van bevredigende kwaliteit en garanties:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud van andere websites die worden vermeld. Dit is zowel van toepassing op inhoud die al beschikbaar was op het ogenblik dat de link werd toegevoegd, als voor alle daaropvolgende wijzigingen aan externe websites. Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH verklaart uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud op de gelinkte websites kon worden vastgesteld op het ogenblik dat de link werd aangemaakt.

Disclaimer voor links naar andere websites:
Onder geen enkel beding mag de informatie die op deze Website is opgenomen, worden beschouwd als een bevestiging van de bevredigende kwaliteit van producten of diensten, noch mag deze informatie op enigerlei wijze een garantie van enige aard vormen, hetzij expliciet of impliciet, uit hoofde van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Deze informatie kan te allen tijde worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd zonder een voorafgaande kennisgeving. 

Privacybeleid
Deze Website verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuen behoudens wanneer deze individuen deze informatie specifiek op vrijwillige basis verstrekken. Wanneer persoonlijk identificeerbare informatie op vrijwillige basis wordt verstrekt, zal deze informatie enkel voor het overeengekomen doel worden aangewend. De informatie zal enkel worden bewaard, verwerkt of doorgegeven in die mate zoals voor dat doel is vereist. Deze website gebruikt de etracker (www.etracker.de) technologie om informatie betreffende het bezoekersgedrag te verzamelen.  Deze informatie wordt anoniem verzameld voor de website en marketing doeleinden.  Alle bezoekerdata worden opgeslaan onder een anoniem user ID onder een gebruikersprofiel.  De data zal niet persoonlijk worden gebruikt.

Cookies
Afhankelijk van de settings van uw browser kan informatie in de vorm van cookies automatisch naar uw computer worden gestuurd. Gelieve uw computerinstellingen op gepaste wijze te wijzigen indien u deze cookies wenst te blokkeren.

Copyright
Wij vestigen uw aandacht op onze copyrightvermelding. Deze vermelding wordt automatisch aan alle inhoud op onze Website toegevoegd en mag niet worden verwijderd. Deze copyrightbepalingen zijn ook van toepassing op alle documenten die kunnen worden gedownload.

Gebruiksbeperkingen
Elk gebruik dat een inbreuk pleegt op de wettelijke bepalingen of de rechten van derden, is verboden. Bij een inbreuk behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot de Website te ontzeggen.

Copyright
©2002-2015 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Weinheim, Duitsland. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder met betrekking tot de teksten, afbeeldingen en andere auteursrechtelijk beschermde werken die op deze Website zijn gepubliceerd. Elke reproductie, distributie, opslag, verspreiding, overdracht of ander gebruik van de inhoud van deze Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH is uitdrukkelijk verboden.

We weten dat de sleutel tot succes ligt in het zorgvuldig luisteren naar uw behoeftes. Dat is wat we doen, daar ligt onze uitdaging. We begrijpen de dagelijkse behoeften in de schoonmaaksector en kunnen daarom de beste oplossingen bieden.

Uw contact voor een betere schoonmaak