Forskning og Utvikling

Invester i bedre rengjøringsresultat

Company_research

Company_research

Forskning og utvikling til din fordel

Utviklingsarbeidet er basert på tre viktige grunnpilarer og skal resultere i produkter og løsninger som virkelig gir deg uttelling for investeringen din.

1. Vi jobber med både undersøkelse/analyse og utvikling. Det innebærer at vi setter oss grundig inn i alle forutsetninger som våre kunder møter i sin rengjøringshverdag.
2. Vi jobber i kompetente nettverk for å få kunnskap om både nærliggende og mer fjerne teknologier, for å få input til vår egen utvikling av innovative eller revolusjonerende produkter og løsninger.
3. Vi legger stadig øret mot bakken og lever i samme virkelighet som våre kunder. Det sikrer at vi kan utvikle løsninger som fungerer i den tøffe hverdagen, og ikke bare i våre teoretiske modeller.

Ledere innen innovasjon

I forsknings- og utviklingsavdelingen har vi mer enn 60 personer som jobber med å utvikle produkter og løsninger som skal være de beste på markedet og som skal gi deg best mulig avkastning på investeringen.

Vi vet at den eneste måten vi kan gi deg de beste rådene og løsningene på, er ved å lytte og lære. 

Og derfor gjør vi nettopp det, slik at vi skal forstå nøyaktig hva du trenger for å være konkurransedyktig på markedet og kunne tilby det beste resultatet. 

Kontakt oss her!