Vårt syn på 

hygiene, bærekraft og rengjøringsøkonomi

Hygiene

God hygiene er en viktig faktor for din virksomhet

Svineinfluensa og andre pandemier er en realitet, og derfor blir det stadig viktigere å sette fokus på hygiene i alle virksomheter. Og innenfor helsevesen, eldreomsorg, barnehager og restaurantvirksomheter er maksimal hygiene mer eller mindre et overlevelseskrav. Eller en viktig konkurransefaktor – den som slurver med hygienen kan snart være ute av leken.
  Så ikke nøy deg med mindre enn systemer og løsninger som er utviklet og grundig testet for å gi et optimalt hygienisk rengjøringsresultat. På den måten holder du hele virksomheten sunn.

Consult_index
Bærekraft

Det handler om framtiden

Hos Vileda Professional og Freudenberg fokuserer vi hver dag på økologiske, sosiale og økonomiske verdier. Det vil si de viktige forutsetningene som ligger til grunn for en bærekraftig virksomhet som ikke utarmer eller reduserer jordens ressurser.
  Vi sørger for at hvert steg i produktets livssyklus – fra råvarer og produksjon til bruk og avfallshåndtering – belaster miljøet så lite som mulig. Og at vi bruker så lite av jordens ressurser som mulig.

  • Vårt syn på miljø

    Miljø er en helhet. Et produkt kan være biologisk nedbrytbar, men kan samtidig være en trussel mot miljøet når det gjelder produksjon og bruk. Les mer her. 

Økonomi 

Det handler om profitt

Selvsagt er du i bransjen for å drive forretning og tjene penger. Det vil si et positivt resultat på bunnlinjen.
  På kort sikt kan du sikkert spare noen kroner på å velge billige rengjøringsprodukter, men i det lange løp er det alltid kvalitet og produkter med lang levetid som betaler seg.Høy produktkvalitet, optimale rengjøringsresultater, slitesterke produkter, mindre fysisk belastning - resultetet blir lave totalkostnader og de beste forutsetninger for overskudd i bedriften. 

  Alt dette står Vileda Professional for, og hvorfor skulle du nøye deg med noe annet?

  Les mer om Vileda Professional's politikk og syn på bærekraftig virksomhet her.

Vi vet at den eneste måten vi kan gi deg de beste rådene og løsningene på, er ved å lytte og lære. 

Og derfor gjør vi nettopp det, slik at vi skal forstå nøyaktig hva du trenger for å være konkurransedyktig på markedet og kunne tilby det beste resultatet. 

Kontakt oss her!