Resultat

Utfordringer

Case3_res_1

I takt med at passasjerstrømmen økte på Kastrup, økte også behovet for en oppgradering av det totale rengjøringssystemet – vaskeri, logistikk og distribusjon, rengjøringsmateriell og rengjøringssystem samt rengjøringsprosessene.
Etter en grundig gjennomgang og tester på Kastrup ble Vileda Professionals systemer og løsninger valgt.

Fra analyse til gjennomføring

Case3_res_1

Allerede fra starten av deltok en pilotgruppe fra Kastrups rengjøringsavdeling i både gjennomgangen og avgjørelsen. Etter en omfattende opplæring i Vileda Professionals løsninger begynte pilotgruppen å jobbe med det nye utstyret i den daglige driften, og resultatet ble som forventet veldig bra.
Og dermed fungerte pilotgruppen som de beste ambassadører da det nye systemet ble innført over hele Kastrup.

Perfekt resultat – på alle plan

Kontinuerlig måling og evaluering av rengjøringen viser krystallklare resultater – det nye systemet fra Vileda Professional har på alle måter både nådd og til og med overgått målsetningen:
• Bedre rengjøringsresultat på kortere tid
• Bedre ergonomi
• Lavere totalkostnader
• Lavere sykefravær blant personalet