Resultat

Nytt rengjøringssystem som stopper superbakterier

Case3_res_1


Riktignok var situasjonen på St John´s Hospital bra sammenlignet med andre sykehus, men det var ikke nok. De ville redusere risikoen for infeksjoner og smittespredning mye mer. Og for å oppnå det besluttet de å evaluere alternative rengjøringsmetoder og systemer.

Tilpasset opplæring

 

Case3_res_1

Swep-systemet fra Vileda Professional var det systemet som overbeviste sykehusledelsen mest, og de besluttet å introdusere systemet etter en grundig opplæring av de over 300 personene som er involvert i rengjøring og hygiene.
  Ved hjelp av håndfast trening, opplæringsmateriell og veiledning på stedet ble personalet både overbevist og motivert til å forlate tradisjonelle metoder til fordel for en moderne og betraktelig mer hygienisk løsning.

Imponerende resultater

 

Case3_res_1

Resultatene av å bytte til Swep-systemet er imponerende. Smittespredningen er redusert med 33 %, og det er en drastisk forbedring innen både totaløkonomi og ergonomi:
• 33 % reduksjon av smittespredning
• Lavere kostnader for rengjøringsmidler, takket være mikrofiberteknologi
• Rask avkastning på investert kapital
• Kortere tidsforbruk
• Bedre ergonomi som følge av redusert belastning
• Lavere sykefravær