Hvordan man reduserer både smittespredning og kostnader- samtidig.

På sykehus over hele verden kjemper man samme tøffe kamp mot stadig mer resistente bakterier. Og når bakteriene utvikler seg til superbakterier som MSRA, har man et problem hvis de spres mellom rom og avdelinger.
  På St John’s Hospital i Livingston, Skottland, tok de opp kampen og bestemte seg for å eliminere superbakterier og redusere smittespredningen ved å innføre moderne og mer effektive rengjøringsløsninger. Og på den måten oppnå en betydelig høyere hygienestandard.

Case1_ov_rgt1
Case1_ov_lft1

1. Rengjøringsvogn med mange rene mopper 2. Ta frem en ren mopp 3. Sett på den rene moppen 4. Rengjør pasientens rom 5. Fjern skitten mopp, legges i separat bøtte 6. Ta frem en ny, ren mopp 7. Sett på den nye, rene moppen 8. Vask neste rom

Moderne, effektivt og hygienisk.

Den gamle måten å vaske gulv på, med samme mopp og vann fra rom til rom, ga en effektiv grobunn for smittespredning.
Med Swep rengjør man på en helt annen måte. Moppen legges til vask etter rengjøring av hvert pasientrom, og det brukes en ny og helt ren mopp for hvert nye rom. Med andre ord mer eller mindre null risiko for smittespredning mellom rommene.

Betydelig smittereduksjon

“Etter implementering av Vileda Professional systemet, har infeksjonstilfellene blitt redusert med ca 1/3, noe som er det beste resultatet for denne type sykehus i Skottland”.

Swepsystemet reduserer risikoen for krysskontaminering og bakteriespredning når man stadig rengjør i nye rom/ områder. Dette fordi en ny mopp alltid skal benyttes. Ved St John’s, ble infeksjonstilfellene redusert fra 0.0778 pr 100 senger ned til 0.0548.

Case3_ov_rgt3
"Situasjonen på St. Johns Hopspital var bra sammenlignet med vårt nabosykehus, Edinburgh Royal Infirmary, som hadde 0.1235 tilfeller. Men vi leter alltid etter måter å kunne forbedre oss.” 
Margaret Christie, Domestic Services Manager ved St John’s Hospital.

Stedsfakta

Rengjøringstype Sykehusrengjøring
Sted

St John's Hospital, Livingston Skottland

Betingelser
  • 550 pasientsenger
  • Rengjøring av gulv
  • Rengjøring/avtørking av flater.
  • Transportering av rengjøringsutstyr – Origo.
  • Opplæring
  • Gjennomføring
Personell
  • 320 renholdere
  • 16 supervisors
  • 2 managers
  • other

Utfordringer

• Redusere smittespredning
• Erstatte tradisjonelt rengjøringssystem med et moderne og effektivt system
• Introdusere og motivere medarbeidere og rengjøringspersonale til en ny måte å rengjøre på
• Redusere totalkostnader og tidsforbruk på rengjøring

Løsningen 

• Swep moppesystem
• Origo rengjøringsvogner
• Skreddersydd opplæring og plan for gjennomføring
• Support på stedet, når det er nødvendig