Resultat

Utmaningen

Case3_res_1

I takt med att passagerarflödet växte på Kastrup, växte också behovet av att uppgradera det totala städsystemet, allt från tvätt, logistik och distribution till städmaterial och städsystem samt städprocesserna.
   Efter en noggrann utvärdering och tester på plats på Kastrup, valde man system och lösningar från Vileda Professional.

Från analys till genomförande

Case3_res_1

Redan från första början deltog en pilotgrupp från Kastrups städavdelning i både utvärdering och beslut. Efter en rejäl utbildning i Vileda Professionals lösningar började pilotgruppen jobba med den nya utrustningen i daglig drift, och resultatet blev som förväntat – mycket bra.
   Därför fungerade pilotgruppen som de bästa ambassadörerna när det nya städsystemet infördes över hela Kastrup.

Perfekt resultat – på alla plan


Genom att hela tiden mäta och utvärdera städningen är resultaten kristallklara – det nya systemet från Vileda Professional har på alla sätt både nått och till och med överträffat målsättningarna:

• Bättre städresultat på kortare tid
• Bättre ergonomi
• Lägre totalkostnader
• Lägre sjukfrånvaro bland personalen