NUS Umeå Universitetssjukhus

Sveriges bästa universitetssjukhus finns i Umeå

Img_generic_content_01_519x355

När tidningen Dagens Medicin för andra året i rad listar landets bästa sjukhus väger den medicinska kvaliteten tyngst. Norrlands universitetssjukhus (Nus) är störst i Västerbottens län och norra sjukvårdsregionen. Sjukhuset ansvarar för högspecialiserad vård och service till 876 000 människor över halva Sveriges yta och omkring 5 600 personer har Nus som sin arbetsplats. Med hög kompetens och avancerad teknisk utrustning kan Nus som regionsjukhus erbjuda sjukvård åt patienter med sällsynta och komplicerade sjukdomar och skador. Nus är också ett av landets nio universitetssjukhus och har ett nära samarbete med Umeå Universitet. Samarbetet innebär bland annat ett ansvar för att utbilda läkare, sjuksköterskormed flera och bedriva forskning.

Vileda Professionals produkter, närmare bestämt Origo/ DUOkonceptet implementerades 2010 på en helt nybyggd del av sjukhuset - Hus 27 som bland annat innehåller barn- , kvinno- och onkologiavdelning. Hela konceptet blev antaget efter presentationer för städcheferna inom VLL (Västerbottens Läns Landsting) och då huskroppen var helt ny ville man även testa ett helt nytt städsystem där valet föll till Vileda Professionals fördel. Utbildning genomfördes, gemensam implementering på plats och ställe skedde under flera dagar och under åren som gått sker fortfarande löpande uppföljning. Redan efter några få tillfällen av uppföljning stod det klart att personalen som nu alla lärt sig Viledas nya städsystem aldrig ville byta tillbaka mot det gamla. Ur både ett personal- men också ett hygieniskt perspektiv har Vileda Professional fått en fantastisk feedback från Nus där personalen upplever att de blivit bättre både i händer och ryggar efter arbete med Viledas ergonomiska redskap och produkter. Idag kan personal, patienter och besökare inte bara glädjas åt att Nus är Sveriges bästa Universitetssjukhus utan också ett riktigt rent sådant!

Img_generic_content_02_345x197

Img_generic_content_03_159x214

Img_generic_content_04_160x214

Fakta på plats
   
 
NUS Umeå Universitetssjukhus
 

Origo/DUO-konceptet från Vileda Professional

   

Utmaningen

Att få personalen att tycka om och använda det nya och ergonomiska Origo/DUO-konceptet.

Referenser

Lisbeth Isaksson, chef för Städavdelningen på Nus

Viledakontakt: Mårten Widborg, säljare

Är du intresserad av att komma i kontakt med Mårten? Kontakta honom!