General Building - Best choice

Polismyndigheten Skåne RCM

Polisen uppdaterade sitt städsystem för framtiden och valde Vileda Professional.

Img_generic_content_01_519x355

Polismyndigheten i Skåne valde Vileda Professional

Nya Rättscentrum stod färdigt i början på 2013 och är en modern byggnad i centrala Malmö. Den innefattar bland annat kontor, arrest, domstol, åklagar- och ekobrottsmyndighet. Golvytorna består av sten och trägolv. Inredningen består av många detaljer av stål, ek, aluminium och glas.

Objektsfakta
Polisens 10 lokalvårdare städar 60.000 m2 fördelat på 8 våningar med 18 toaletter per våningsplan. När det stod klart att Polisen skulle bygga om och bygga nytt fanns det ett behov av att uppdatera städsystemet inför framtiden. Noggranna marknadsundersökningar genomfördes och bland annat besöktes Städmässan i Stockholm där Ingrid Hansson, ansvarig städledare på Polisen fastnade för alla fördelar med Viledas Duosystem samt alla möjligheter som Origovagnarna ger.

Nytt städsystem och produkter
Produkterna Polisen valde från Vileda Professional blev Swep Duo MicroTech, MicroPlus 50 och 75 cm, Duo Interiörmopp, ergonomiska Vario teleskopskaft samt individuellt designade Origo 500HX städvagnar.

Lokalvårdarna anser att systemet är mycket lättare än tidigare då det är betydligt färre moppar att hantera och tvätta. Personalen upplever också en betydligt bättre ergonomi och det enda problemet var de nya säkerhetsgolven på handikapptoaletterna men det visade sig att Viledas Swep Duo Hygienmopp löste problemet med glans.

Konkreta fördelar

Städningen är numera mycket miljövänligare efter att ha reducerat kemikalieanvändandet med hela 80%. De fina, personligt designade Origo 500HX-vagnarna gör att personalen blir sedd på ett helt annat sätt än tidigare. De får ofta positiva kommentarer vilket ger en stolthet över arbetet. Andra fördelar är att man tar hand om sitt städmaterial på ett mycket bättre sätt än tidigare.


Lokalvårdarna själva säger: "Vi är ett väl inarbetat team som har kul på vår arbetsplats. Servicen vi fått från implementering, utbildning och uppföljning harhållit en mycket hög klass och vi kan varmt rekommendera Vileda Professionals system till andra som vill uppdatera sig inför framtiden!"

Img_generic_content_02_345x197

Write caption here.

Img_generic_content_03_159x214

Write caption here. 

Img_generic_content_04_160x214

Write caption here. 

Fakta på plats

Typ av städning

Kontorsstädning
Location
Polismyndigheten Skåne RCM
Förutsättningar
 • Ombyggd och nybyggd yta på 60.000 kvm.
 • Dammtorkning
 • Rengöring/avtorkning av ytor
 • Golvstädning
 • Transport av städutrustning - Origo
 • Utbildning
 • Genomförande
Personal 10 lokalvårdare

Utmaningen
 • 60.000 m2 golvyta – mopping
 • Dusting
 • Ytstädning – wiping.
 • Transport av städutrustning - Origo
 • Utbildning
 • Implementering
Lösningen
 • 60.000 m2 golvyta – moppning, Swep Duo MicroTechmopp och Swep Duo MicroPlusmopp 75 respektive 50 cm samt Duo Interiörmopp med ergonomiskt Vario teleskopskaft.
 • Dusting
 • Ytstädnig – wiping.
 • Transport av städutrustning - Origo 500HX med Polisens logotype samt städarens namn.
Referenser

Ingrid Hansson, städledare för Polisen Skåne.

Viledakontakt: Claes Sunebring, Försäljningschef

Är du intresserad av att komma i kontakt med Claes? Kontakta honom!